Huurbeleid 2014

De ruimte die de regering de verhuurders van woningen in de sociale volkshuisvesting biedt wil Actium in haar beleidsvoorstel aan het huurdersplatform maximaal benutten. Dit houdt in dat de huren ook in 2014 per 1 juli boven het inflatiepercentage van 2,5 % zullen stijgen. Voor de inkomensgroepen tot € 34.085 betekent dit een huurverhoging van […]