Voorlichtingsavond sloopplannen Pelikaanstraat Assen

Donderdagavond 9 april informeerdde Actium de bewoners van 28 huurwoningen aan de Pelikaanstraat in Assen over het plan om hun woningen te slopen. De huizen uit 1949 voldoen niet meer aan de actuele eisen en de technische staat is zodanig dat renovatie niet haalbaar is. MEVM was ook aanwezig om te kijken hoe de voorlichting […]

Huurverhoging voor huurders met lager inkomen beperkt tot max 1%

Actium en MEVM hebben overeenstemming bereikt over de jaarlijkse huurverhoging die de woningcorporatie per 1 juli 2015 doorvoert. Actium en het huurdersplatform delen het standpunt dat de huurverhoging voor huurders met een lager inkomen moet worden beperkt. Huurders van Actium met een inkomen tot € 34.229 krijgen daarom per 1 juli een huurverhoging van slechts […]