Rouwbericht

Geschrokken hebben wij kennis genomen van het overlijden van Peter Nicolaas Overleden op 15 december 2017 te Assen Peter Nicolaas was van september 2015 tot heden bestuurslid van het Huurdersplatform MEVM (Mit En Veur Mekaor). Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe. Het bestuur van Huurdersplatform MEVM

De Drentse huurdersorganisaties presenteren hun politieke huurdersmanifest

Drents huurdersmanifest – november 2017 3011 (Via bovenstaande link kunt u het hele document downloaden) De Drentse huurdersorganisaties hebben een manifest opgesteld waarin zij de (lokale) politiek aandacht vragen voor de onderwerpen die belangrijk zijn voor huurders van een sociale huurwoning. Voor meer informatie over dit document kunt u contact opnemen met Henk Oostland, h.oostland@mevm.nl […]