Meerjarige prestatieafspraken in Westerveld

Afgelopen dinsdag tekende Henk Oostland voorzitter van huurdersplatform MEVM samen met wethouders Smidt en De Haas van de gemeente Westerveld en Monique Boeijen, directeur bestuurder van Actium, de meerjarige prestatieafspraken. De afspraken gaan onder andere over de duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid én leefbaarheid van sociale huurwoningen in Westerveld. . Het is voor het eerst dat er […]

Uitnodiging Huurdersavond [zomer 2017]

Het huurdersplatform MEVM probeert de belangen van alle huurders van Actium zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Zij overlegt, namens de huurders, met Actium over hun beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging, maar ook over wijzigingen in het onderhoud van woningen. Na de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 zit MEVM samen met […]

Huurdersavond najaar 2016

MEVM is opgericht om de belangen van de huurders en woningzoekenden van Actium te behartigen. Maar dan moet je wel weten wat die belangen zijn en moeten deze groepen je ook weten te vinden. Daarom organiseerde MEVM op 29 november een Huurdersavond in het kantoor van Actium te Assen. Ruim veertig individuele huurders en vertegenwoordigers […]

Uitnodiging Huurdersavond [najaar 2016]

Het Huurdersplatform MEVM, Mit En Veur Mekaor, is de koepelorganisatie voor huurders van Actium. Zij vertegenwoordigt hun bij beleidsmatige overleggen, zoals over de jaarlijkse huuraanpassing en de compensatie bij sloop en renovatie. Daarnaast is MEVM gesprekspartner bij de totstandkoming van de prestatieafspraken met de gemeenten waar Actium actief is. Sinds de invoering van de Woningwet […]

Eerste Kamer stemt in met nieuwe Woningwet

Gisteren heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de herziene Woningwet. Deze wet regelt het taakgebied van corporaties, het toezicht en de invloed van gemeenten en huurders op het beleid van corporaties. De nieuwe Woningwet zal per 1 juli 2015 in werking treden.